O projektu

Registar se sastoji od javno dostupnog sadržaja koji se prikazuje u web GIS pregledniku te administrativnog dijela.

U web GIS pregledniku vizualizirani su objekti sigurnosti plovidbe, te sadržava osnovne atributne i navigacijske podatke o objektima sigurnosti plovidbe.

Kroz preglednik omogućena je prijava neispravnosti objekta sigurnosti plovidbe.

Zaštita privatnosti

Dobrodošli u Registar objekata sigurnosti plovidbe!