Voditelj obrade

Voditelj obrade PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492 (u daljnjem tekstu: Plovput) brine o zaštiti vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR). Plovput politikom zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje obrađuje odnosno prikuplja kad se posjeti mrežna aplikacija Registar objekata sigurnosni plovidbe. Obrada osobnih podataka temelji se na odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (nadalje: Pravilnik).

Kontakt

Ispunjavanjem formulara na ovoj internetskoj stranici, vaši podaci koje ste nam predali ostat će pohranjeni kod nas sve dok je objekt sigurnosti plovidbe u Registru prikazan kao „aktivan“ (u funkciji), a prelaskom objekta u status „neaktivan“ prikupljeni osobni podaci se brišu. Vaše podatke prosljeđujemo na traženje lučkih kapetanija i Hrvatskog hidrografskog instituta sukladno odredbama Pravilnika te nadležne inspekcije sigurnosti plovidbe i druge.

Obrada podataka (podaci o partnerima)

Obrađujemo one vaše osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, i prezime, adresa, OIB i adresa fizičke osobe ili naziv, OIB i sjedište pravne osobe, telefon, e-mail i eventualne druge podatke sukladno Pravilniku o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe. Ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od tijela javne vlasti, ugovornih partnera ili trećih osoba. Osobne podatke o korištenju naših internetskih stranica (podatke o korištenju) sakupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako je to potrebno da bi korisniku omogućili korištenje ove usluge.

Web stranica koristi kolačiće

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Vaša prava

Imate pravo dobiti informaciju o vašim osobnim podacima koje prikupljamo, čuvamo i obrađujemo, pravo na ispravak i/ili promjenu, brisanje, ograničenje, mogućnost prenošenja podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka krši prava propisana zakonom ili GDPR-om ili smatrate da su vaša prava koja proistječu iz GDPR-a prekršena na neki drugi način, možete se obratiti Plovputu, a u svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, e-mail: azop@azop.hr vezano uz obradu i zaštitu svojih osobnih podataka Ako se ne slažete s Plovputovom politikom zaštite osobnih podataka molimo vas da ne koristite našu internetsku stranicu i da s nama ne dijelite svoje osobne podatke. Plovput možete kontaktirati na adresi: Obala Lazareta 1, 21000 Split, plovput@plovput.hr.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od naprijed navedenih prava, ili imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas putem slanja pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka: szp@plovput.hr Svaka promjena Plovputove politike privatnosti bit će objavljena na ovoj internetskoj stranici.